Angelcare
     Monitory Angelcare® zostały sklasyfikowane zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego ul. K. Wyki 3 w Krakowie, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18marca 1997 roku (Dz.U. nr 42, poz. 264 z późniejszymi zmianami) oraz Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) jako:
PKWiU 31.62.11-90.00 "Urządzenia elektryczne do sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej, gdzie indziej niewymienione"
SWW 1153-99 "Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku pozostały osobno niewymieniony"

     Jak z tego wynika, Monitory Angelcare® nie są urządzeniami medycznymi, co jest jednoznacznie określone w instrukcji obsługi przez producenta. Są one przeznaczone do zastosowań domowych podobnie jak nianie elektroniczne lub inne podobne produkty. Podobna klasyfikacja obowiązuje w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Oczywiście w wielu szpitalach można znaleźć nasze produkty ale nie zastępują one drogich i skomplikowanych urządzeń diagnostycznych, które najczęściej wymagają bezpośredniego podłączenia do dziecka. Już w czasie ciąży można wybrać urządzenie, które będzie dodatkowo zabezpieczać Państwa dziecko.

W załączniku znajdziecie Państwo:
- deklaracje zgodności CE,
- świadectwa zgodności CE,
- analizy zgodności z dyrektywą ROHS
dla aktualnie sprzedawanych produktów Angelcare®

     Informujemy również, że zgodnie z aktualnymi wymaganiami monitory Angelcare® AC401 oraz Angelcare® AC420, z godnie z decyzją UKE zostały zarejestrowane jako urządzenia wprowadzane do obrotu na obszarze Polski. Ponadto, biorąc pod uwagę, że część klientów nie czyta dokładnie instrukcji obsługi, w każdym pudełku z monitorem ruchu (oddechu) znajdziecie Państwo dodatkową nie foliowaną ulotkę z informacją wyjaśniającą działanie i przeznaczenie monitorów ruchu (oddechu). Treść w załączniku. Szczegółowe informacje znaleźć można również w serwisie internetowym angelcare. 

Zabawki chuggington Stacyjkowo
      © 2009 Angelcare